لیزینگ

تعریف لیزینگ :

لیزینگ ابزاری اقتصادی است که با ارائه تسهیلات، امکانات آینده را در زمان حال به مصرف کننده عرضه داشته و افراد جامعه مطلوبیت رفاه آینده را در زمان حال از آن خود می نماید.

Lease لغت انگلیسی و به معنی اجاره دادن و کرایه دادن است ودر عمل ، ویژگی اصلی آن این است که حق مالکیت مورد اجاره را در دست موجر وحق استفاده از آن را در اختیار مستاجر قرار می دهد.در ایران لیزینگ به واسپاری ترجمه شده ودر چارچوب اجاره به شرط تملیک منعقد و به اجرا گذاشته می شود و طی آن حق استفاده از دارایی برای مدت معینی به اجاره گیرنده منتقل می شود.

در هنگام قرارداد باید دوره ( مدت ) قرارداد،مبلغ دقیق قرارداد ، تعداد اقساط اجاره و نحو تعیین و محاسبه اصل و فرع باقی مانده قیمت،مشخص گردد.

نقطه مشترک انواع معاملات لیزینگ ، موضوع بازپرداخت اقساط آن است که باید در فواصل زمانی معین و منظم وبه صورت ماهانه ، سه ماهه ، شش ماهه و یا سالانه پرداخت شود.

شرکت لیزینگ شهر با تکیه بر نیروی انسانی کارآمد خود ماموریت دارد با ارائه خدمات لیزینگ در طیف وسیعی از کالاها و خدمات و انواع طرح های اقتصادی ، با رعایت کامل ضوابط و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گامی موثر در توسعه اقتصادی میهن اسلامی بردارد.لطفا چند لحظه صبر کنید

مبلغ و تعداد اقساط